Utbildning

I Kalix har vi många bra skolor att välja mellan.

Alla som bor i Kalix kommun får själva välja vilken skola man önskar att barnen ska gå i och många väljer en skola som ligger nära bostaden. Skolan i Kalix omfattar förskolor, fritidshem, grundskolor gymnasium, komvux och särskola. Det finns flera kommunala grundskolor, och dessutom en kulturskola med en omfattande estetisk verksamhet för elever i alla årskurser.

Kalix kommun arbetar för närvarande hårt för att uppnå visionen ”landets bästa förskola och skola”. Vi ser till att alla barn får en bra skolgång. På både förskole- och grundskolenivå finns också privata alternativ.

Furuhedsskolan, Kalix gymnasieskola är östra Norrbottens största utbildningscentra som har utbildningar med flera olika inriktningar.

Familjens Hus i Kalix är en öppen förskola som drivs tillsammans med BVC, där föräldrar kan träffa barnmorskor, förskolelärare och sköterskor och, sist men inte minst, andra föräldrar.

Våra förskolor präglas av hög pedagogisk kvalité i ett fantastiskt klimat, fin miljö och närhet till naturen. Vi har en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn där personalen har hög utbildningsnivå och lång erfarenhet. I Kalix finns möjlighet till plats i förskola för ditt barn både i centralorten och i många omkringliggande byar. Plats kan erbjudas med kort varsel. Välkommen att höra av dig!

Kalix kommun satsar på forskning och utbildning

Utbildning och forskning är två högt prioriterade områden i kommunen. Kalix kommun satsar på arbetsmarknad och utbildning. Kalix kommun har ett nära samarbete med det lokala näringslivet och gemensamt har man bland annat utformat studiemedelsberättigande utbildningar inom ramen för Yrkeshögskolan. Flera av kommunens företag driver utvecklande forskningsprojekt i samarbete med regionens universitet och högskolor.