Kommande byggplaner


Det är stor efterfrågan på nya bostäder i centrala Kalix!
Därför har Kalix kommun sedan ett par år tillbaka arbetat med att ta fram ett förslag till ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för centrala Kalix. Den syftar bland annat till att, genom förtätning, hitta områden i centrala Kalix som lämpar sig att bygga nya flerfamiljshus på.

Planförslaget går att läsa på Kalix kommuns hemsida: www.kalix.se/planer

Effekterna många

En förtätning av centrum skapar nya möjligheter. Fler människor kan bo och arbeta i centrum. Med fler människor boende i centralorten skapas bättre underlag för handel och service. På sikt minimeras transport till arbete, vilket bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Fram till 2025 ska cirka 1000-1500 fler människor bo i centrum. Det innebär att under kommande 15 år bör 700-1000 nya lägenheter byggas. Det motsvarar mellan 50-70 nya lägenheter/år.

I centrum ska vi erbjuda boendemöjligheter för människor i alla åldrar. Vi ska ha en miljö som är tillgänglig för alla och som underlättar för människor med olika funktionshinder att ta sig fram. Ett funktionsblandat centrum med närhet till handel, arbete och boende, bidrar till en trygg och levande miljö under dygnets alla timmar.

Ett mer attraktivt centrum med ett större utbud bidrar till att den yngre befolkningen i större utsträckning stannar kvar i kommunen. Det ökar också tillgängligheten för de som bor i centrum och kan ge effekten att människor utanför kommunen på ett mer frekvent sätt besöker och i förlängningen bosätter sig i Kalix. De tillkommande bostäderna, inte minst norr om Kalix kyrka vid Kalix älv, har bostadsvärden som är exceptionella, även i jämförelse med utbudet i många andra kustkommuner. En utveckling av Kalix tätort bidrar att även den regionala kollektivtrafiken kan byggas ut, även i angränsande kommuner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*